Деятельность:

Строительство эффективной экономики

Развитие открытого демократического общества

Налаживание регионального и международного сотрудничества

Содействие привлечению инвестиций в Одесскую область

Консультирование по проектам международной технической помощи

Организация и проведение международных бизнес-форумов, конференций, презентаций, семинаров, специализированных выставок, пресс-туров, бизнес-туров

Издательская деятельность.

Починаючи з 2007 року громадська організація «Агентство Регіонального Розвитку» успішно реалізує європейську модель розвитку регіонів, поєднуючи для співпраці місцеву владу, представників бізнесу та місцевого населення.

В Європі перші такі агентства внесли відчутний вклад в одужання місцевих економік, вражених кризою, а також допомогли вирішувати проблеми безробіття, створення та підтримки малого бізнесу, втілення планів для ефективного користування місцевими ресурсами.

Головна мета Агентства закріплена в статуті та полягає в сприянні підвищенню ефективності функціонування інститутів, які забезпечують підтримку підприємництва в Одесі та області для сприяння розвитку та зросту конкурентоспроможності підприємств, захисту своїх законних соціальних, економічних, вікових, національно-культурних та спільних інтересів.

Головними задачами Агентства є:

  • сприяння в будівництві ефективної вітчизняної економіки та створення відкритого демократичного суспільства з забезпеченним середнім класом;
  • сприяння в налагодженні регіональної та міжрегіональної співпраці з закордонними інститутами при розробці та впровадженні спільних програм.

Агентство спроможне сприяти:

  • ефективній реалізації соціального та економічного потенціалу регіону;
  • залученню іноземних інвестицій;
  • розвитку підприємництва;
  • збільшенню експортного потенціалу;
  • розвитку ділової та соціальної інфраструктури;
  • скороченню бідності та підвищенню рівня життя населення.